2012 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienis

Technoskrydis virš lizdeikų lizdo

Kas. dailės paroda "Tapyba baigėsi"
Autorius: NYC'o viršelių iliustratorius Ray Bartkus
Kur: Vilnius, Titanikas,.lapkričio 10d.
Vertinimas: 6 iš 10


Prieš 25 metus vestuvėms senelis įteikė 200 dol su paliepimu "Nusipirkite  gerą paveikslą, kad negėda anūkams būtų parodyti". Prieš  25 metus  suma  pagal vietos perkamąją galią prilygo dabartiniams 2 tūkst.$. Nuėjom į  centrinę paveikslų galeriją prie ŠMC, ilgai rinkomės, kol įsižiūrėjome  pastelės triptichą su Vilniaus bažnyčiomis. Pakabinom virš pirmosios bendros lovos, uošvio pakrykštytos "inteliūgentų dereviaška".
Neužilgo to paties autoriaus analoginį  triptiką aptikau Kaziuko mugėje, vėliau Pilies dailės mugėje, vėliau dar kažkur. Persikraustant "originalą" nukišau kuo toliau kažkur į  rūsio gilumą, kad nei senelis, nei anūkai nepamatytų konvejerinio dailės šablono.
 
Istorija atsikartojo spirale. Per sidabrinį  vedybų jubiliejų meno troškulį  apmalšino Ray  Bartkaus  dailės  paroda. Nuostabi šeštadienio giedra, šiuolaikinio meno  ryški invazija į dailės provinciją...Ar begali būti geresnė Vilniaus dovana  mano ištikimybei? Įsijautusi džiūgavau:"Bartkus - patriotas, jis myli mūsų Žemę,  jaučia moralinę  pareigą kurti jos žmonėms. Nerealiai kilnus poelgis -  12 metų  tapyti ir atvežti kaip dovaną vilniečiams,kaip meilės išraišką savo lizdo paukščiams, apie kuriuos menininkas nepaliauja galvoti ir sielotis net už Atlanto."
Ir  parodos anonsas viliojo: "Tai dvylikos iki šiol niekur neskelbtų darbų premjera. Precedento neturinčios parodos vertę pabrėžia niekada neskelbtos kolekcijos vertė ir aktualumas",

 Maniausi , jog tipažai R. Bartkaus portretuose - tai charakteringi Lietuvos žmonės, moterys lietuviškais vardais. Kad žvelgiu į savo aplinkos  veidrodį .Kad per ekspozicijos vidurį gulintis plikas žmogėnas nutryptais  pūslėtais padais - tai pasyvaus, faraono papėdės sąstingyje supančioto, ištuštinto, dvasiškai paralyžiuoto  lietuvio įvaizdis. Vaizduotė  pradžiioje  kaip mat sudėliojo pagražintą dailininko- įžvalgaus metraštininko versiją.

Bet...  namuose, vonioje ant kojos nukrito "Intelligent Life" rudens sunkiasvoris numeris. Koją sugėlė, o skausmas šiaip sau nebūna. Ant viršelio puikavosi R.B. nuotrauka. Atsiverčiau žurnalą ir pamačiau Titanike pristatytus  paveikslus. Bet  jau kitose, užsienio  parodų salėse. Su kitoniškais rėmais -su kitoniška variacine  medžiagine apdaila,  pritaikyta skirtingam meno VARTOTOJUI.  Nagi nesu ir nepasirašau būti meno vartotoja, o -  meno mylėtoja!  Drįsčiau teigti, netgi vidutinio lygio žinovė. S.Dali kopiją nuo originalo atskirčiau.Tačiau  nėra taip paprasta surankioti  vieno dailininko  ištiražuotus  klonus informaciniuose vandenynuose.
Istorija atsikartojo, likau nusivylusi, truputuką apgauta  tiražiniais, unifikuoto  pritaikymo darbais, eksportuojamais į įvairias šalis su skirtingu  apdailos padažu. Autorius teisus: tokia, kaip jo tapyba  tikrai mirė. Bet  vis gyvesnė ir brangesnė -  originalių autorių, tapančių  senųjų meistrų technikomis autorizuotus vaizdinius, turinčių ką pareikšti pasauliui.. Jie nemėgina įtaikyti į galerijų konjunktūras, neprofanuoja dailės, net nebando dailės priemonėmis  preciziškai fotografuoti išorinius, kaukinius veidų pavidalus, juos sudaiktinti. 

R.B. tapybos technika - tobula. Spuogo molekulės IŠTAPYTOS tiksliau, nei  jas fiksuoja gyva akis ar net mikroskopas. Kiek daaaaarbo, ohohohho, skuzdėliškas pedantizmas... O jergutėliau, kokia katorga, kasdien reikėjo dėti pustonių potėpius, kojų nuospaudų šešėlius. Kiek prakaito išlieta , ir dėl ko?  Vaizdiniai -  statiški, pilki ir negyvi ,  kaip iš morgo fotografijų.  Net  ne vaizdiniai, o  FILOSOFINIŲ MINČIŲ fototapetinės  iliustracijos. 

Art: Nataša Perova
 
 Autorius mintis  apie tapomą  objektą  įdomi, techniškai ultraprofesionaliai  išpildyta. Parodą reikia žiūrėti galva, atjungus estetines pajautas, jausmus ir emocijas. Tokia hyperealistinė  tapyba - nešildo,  neįkvepia, neuždega žvilgsnio, nedžiugina spalvų ir formų žaisme, nestebina ateities vaizdiniais..Bet -  įdomi,  paviršutiniškai intelektuali, pajudina smegenis. Stiliaus ir idėjų prasme - nieko naujo bendrame modernios dailės fone. Toks kokybiškas  ūkiškas standartas. Kaip filosofas R. Bartkus patrauklus, originalus. Kaip menininkas, hnm...Reikia  to paklausti NYC'o hypsterio:)) .

Tokių  imitacinių natūralizmo stiliaus darbų pasaulio galerijose apstu. Viena aišku:  aktyvus meno procesas  unikalioje  dailininko biografijoje vyksta. Štai ir paroda įvyko : kaip atskaitos  ir karjeros ataskaitos taškas,uolus bandymas išeiti už  media iliustratoriaus įvaizdžio ribų.        


 


 Globalistinis, Lego-transformatorinis, transnacionalinis menas provokuoja mintį. Ok, pripažįstu: R. Bartkaus filosofijoje visi esame rinkodariniai statistiniai vienetai, fokus grupės banalūs atstovai  su  nežymiais vietos kolorito skirtumais .Štai Inos tipažas. Medituojanti jogė, sportiška urbano-girl, mėginanti subalansuoti  vidinę pusiausvyrą savirefleksijose, įsispraudusi į impulso- spintelių-guru- citatų rėmus. Vilniuje šiai  mokiausios fokus- grupės atstovei dailininkas suteikė garbę įsisprausti į nudrengtas metalines sporto rūbinės spintukes. O kur ji būtų įsprausta, tarkim, Šanchajuje? Tarp suvyniotų  kietai raudonų vėliavų? O Milane ? Tarp spa-oazių  versačinių rankšluosčių? Vaizduotė žaibavo,  o kaip gi   menininkas-verslininkas, tardamasis dėl parodos, iš anksto kaskart  apžiūri unifikuotiems darbams tinkamą  socioformatą ??? 


Šis stereo darbas smarkiai trenkė  didaktiniu moralizavimu, it Krylovo pasakėčia apie veidmainystės žalą ir fuckų kryptis Rojun-Pragaran. L. Da Vinčo siužetinis-kompozicinis originalas , kaip sugretinimas,   paliudijo, kiek nusistekena, nupilkėja,praranda humoro jausmą menininkai, įgrūdę save  į režimines uždarbių stakles.  Renesanso genijus  šmaikščiai, seksualiai  užšifravo gyvastingą , dionizišką  palaimos pirštą, kuris įgudusiais judesiais veda kitų kūną-dvasią į  Rojaus  gamtinę palaimą. R. Bartkaus pirštas veda į  moralite pasenusio  žanro ankštas, išprotautas   lentynėles.  
L. Da Vinčis. Jonas Krikštytojas 
   
Sužavėjo mintis Vilniaus parodoje patalpinti darbus stalviršių nematomoje pusėje. Visi art-personažai  tuščiai žvelgia iš po stalų. Meninikas tiksliai diagnozavo nūdienos Vilnių, kur vis labiau įsitvirtina žydiškas, kalkuliacinis  statuso ir pareigybių matas tarpusavio santykiuose. Sociokomunikacija vyksta iš po pareigybinių stalų. Griežtai pagal  karjeristines sociomarkiruotes: kur dirbi, kokias pareigas užimi, kokia iš tavęs taikomoji  nauda, ar nepakenksi karjerai?
 Karštligiškai įsikibę į  darbaviečių stalus net laisvi verslininkai, kuriems, rodos, nėra kuo rizikuoti. Pasaulyje taip nėra, ten bet kas jaučiasi  tiesiog  (ne) laisvas ar (ne) laimingas  žmogus. Vilniuje - karjeros laiptelio sergėtojas, už/prieš/ant  įstaigos slenksčio, tiksliau faraonų  PRIEMENĖJE  . Nepamiršiu jaunos ministerijos klerkės. Filharmonijos kavinėje ji paprašė manęs  kuo toliau atsitraukti, kad , neduokdieve,  laikinas ministras nepastebėtų jos su astrologe, po ko jai gali grėsti kokie nemalonumai. LAISVOFOBIJA užkrečiama, kaip niežai.... Klerkė jau išmesta, drauge su ministru.Tačiau vietoj jos kabariojasi  slidžiais laiptais  kiti  švonderiški personažai, baisoka, kad tokie jauni, o jau sugraduoti tarnybose  kaip menzūrėlės.  Visai kaip R. B. paveiksluose. Ne žmonės, o pareigybinės dalys: mužikiškos faraono kojos, ilga tarnybinė ranka , stverianti bet kokio kabineto rankeną.... Merginos- brylikinės-šypsenos- tuštukės  irgi  makabriškai viepėsi visu blizgjųjų leidinių  falšu iš po R. Bartkaus simbolinio stalo.   
Kiekvienas menininkas tapo, išrašo  save. Kaip Floberas - Madam Bovari, kaip Van Gogas - vangogiškas saulėgrąžas ir laukines aguonas.  Tapo, išreiškia save per kitus, per savęs atspindį gamtoje, daiktuose... Gulintį  tuščiavidurį žmogėna suvokiau kaip paties dailininko autodiagnozę. Horizontalus beveidis milžinas,  išsitiesęs it liniuotė  visu ūgiu pagal aplinkos stalinių  žmonių užsakymus. Plika beveidė milžiniška makaulė pilkame fone, pilkų statistų apsuptyje. Gaila jo, įkalinto ir pavargusio . Nepaisant visų  įžymybinių regalijų ir nuopelnų.
Art: Annibale Caracci. Dead Christ


 
   
 Tą pačią dieną užsukau į "Artifex" galeriją pažiūrėti Vitalio Čepkausko parodos "Raštai".  Nusekiau mistinio Vilniaus  paralelėmis  Vienusyk, vieno miesto erdvėje susikryžiavo tos pačios kartos dviejų dailininkų keliai. Vienas, darbštus amatininkas, juodu kasdieniu darbu kryptingai ir racionaliai  įsipaišė į Vakarų  paklausų formatą , laikosi  tvirtai iškovoto  profesionalaus art- darbastalio, jau dirba brendui "Ray Bartkus".  Kitas, Dievo pažymėtas jautruolis Menininkas, pavergavęs kone už dyką  Vakarų kolekcionieriams, sugrįžo kurti  namolio .Metėsi link greitos šlovės į  drabužių dizainą. Ir finalas : net ne tuščiaviduris kominis visu ūgiu puslavonis,o - ažūrinės nėriniotos tuščiavidurės   Vitalio DIDŽIOJO TALENTO kaukolės , matyt,  labai patinkančios Lietuvos elito ponioms. Vitalis išeksponavo net ne jas pačias , o kaukolių- dailių- skudurėlių  fotografijas. Didžiojo  vienetinio talento virtimas  mielu skudurėliu visada liūdina.

Štai du skirtingi  lietuvių dailininkų bendraamžių keliai. Kodėl tolyn nuo meno?
Ak, piniginė... Nagi ne ją reikės pateikti  ataskaitai  prisikėlus  jau ne Titanike, o... po mirties.   
        
 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą