2013 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

Esė apie meno mecenatus

Kas: paroda Mindwalk (kūriniai iš privačių šiuolaikinio meno kolekcijų)
Kur : galerija Vartai
Kada: 2013/12/07 
Art:.H.Memling. Portraits of Willem Moreel and his Wife (portraits of  foundators),1482Sužavėjo  Vartų idėja - pristatyti darbus iš  privačių , dar tik pildomų,  meno kolekcijų, palenktyniauti "on risk" su Laiku. Juk nežinia,kur bus paslėpti ,o gal net išgrobstyti meno raritetai po kolekcininkų mirties. Tikimybė, kad jie bus priimti kaip dovana nacijai Lietuvoje  traukiasi it šagrenės oda.  Tą liudija valdžios sužlugdytas  kolekcininkų Viktoro ir Danguolės Butkų  Modernaus meno centro projektas.

Sparčiai keičiantis realybės dekoracijoms,keičiasi ir mecenatystės formos, tipažai. Iš meno pasišventėlių, filantropų estafetę perima   investiciniai fondai, ekonomiškai stiprios ir finansiškai įžvalgios valstybės, kaupiančios kultūrinį paveldą kaip ateities kapitalą. Vokiečių  nacionaliniai bankai rengia prie Sači galerijos  talentingų vaikų konkursus su įspūdingais priziniais fondais,  apsiima juos remti, superka darbus.Taip daro neklystamas investicijas, superka žmonijos grynąjį auksą, kurio atsargos, ištekliai - baigtiniai, riboti, unikalūs. Gyvi talentai - kaip deimantai, šlifuojami nuo mažens. Užaugę be apdailos ir prasigėrę be darbų - beverčiai. Valstybinis kolekcijų stogas garantuoja, kad auksas bus  maksimaliai kryptingai panaudotas - parodytas vartotojams,  ištroškusiems dvasinio peno (o mene jo - daugiausia!).
 
Vienas paskutinių, didžiausių  italo Aligjero  Boečio (Alighiero e Boetti) mappų kabo kažin kokiame vokiečių banke, yra jo turtas, rodomas retsykiais tik laaaabai laaaabai apsaugotose ir prestižinėse galerijose, kaip antai Londono Teite ( TATE). Teitui anglų  valdžia  skyrė apie milijoną svarų supirkinėti neatrastus Rusijos  dailininkus.Anglai kaupia išliekamos vertės,beveik neįkainojamą turtą.
Art. A.Modigliani. Portrait of P. Guillaume

 Iš laiko perspektyvos kaip romantiški herojai, kilnieji donkichotai ir filantropai atrodo  XX amžiaus legendiniai kolekcininkai. Prancūzas Polis Giljomas (Paul Guillaume), apsėstas Afrikos aborigenų menu, dėl  draugo A.Modiljanio ėmėsi supirkinėti Paryžiaus impresionistų šedevrus. Neleido mirti badu Sutinui, išgyveno  triuškinamai negalestingą visuomenės kritiką pirmąsyk pristatęs dar nepripažintų genijų darbus Briuselyje. Jis rinko jų darbus ne iš manjakiško  kaupiko gobšumo ar dėl pomirtinės šlovės. Buvo nuoširdus jų draugas ir jais tikėjo. Sakyčiau  - įkvėpė tikėjimu neatlieptais talentais ir pačius badavusius dailininkus. Per meilę jiems įsiamžino Oranžeri galerijoje Paryžiaus Tiuilri soduose.  NIekur taip  intymiai, kamerinėse naminėse erdvėse  nepriartėjama prie Sezano, Pikaso ir Modiljanio kaip  Oranžeri salėse. Ten atkurtas ir Polio darbo kabinetas. Afrikos egzotikos pirklys buvo jų ir stogas, ir užnugaris, ir  maitintojas,  pripažinimo stūmoklis, ir -  kažkiek kūrybos variklis. http://www.musee-orangerie.fr/


Art. G.  van de Woestyne


 Briuselyje gyvas paminklas nueinančiai į praeitį  mecenatystei - Dovydo ir Alisos van Biurenų namas -sodas-galerija. Ten gyveno ir kaupė belgų, olandų dailės šedevrus olandų bankininkas, turtuolis  drauge su meninių polinkių žmona. Ji liejo netgi labai neprastas akvareles. Pradėjo rinkti klasiką,Breigelius, igainiui kolekcininkų aistra  išsirutuliojo į kilnią mecenatystę. Įdomiausias , paslaptingiausias momentas, kai kolekcininkas virsta mecenatu, palaipsniui išauga privatininko kaupiko ribas, tampa kultūrinių erdvių šviesuliu, meno istorijos kūrėju, menininkų atrama.
 mecenatoriai, kolekcininkai D. ir A. van Biurenai

Biurenų namas-sodas Briuselyje
Biurenai rėmė, užsakinėjo darbus, priglobė šeimininko tėvynainį, siurealistą ( greičiau - maginio realizmo vieną iš pirmtakų)  Gustavą fon de Vojestainą ( Woestyne).  Jų įmantraus dizaino  namas-dvaras tapo Vojestaino darbų  muziejumi, jo tapyba nepasklido po uždaras kolekcijas, kaip daugumos 20 a. talentingų tapytojų, neturėjusių laimės patekti po stiprių, apsisprendusių mecenatų sparnu. Biurenų  autorinio dzen dizaino sodas-labirintas  tarsi pratęsia, plačiau  įrėmina Vojestaino dailės gamtinį pradą, sujungia jį su Briuselio  architektonika. Surinkta kolekcija apsaugo  meno oazę  brangiausios žemės rajone nuo  graudaus, dažno Vyšnių sodo likimo. Ilgai puoselėtas sodas neparduotas, neiškirsats dėl kokios maximos pelno užgaidų,  išliko, mat apsaugotas nac. muziejaus statusu. Dovydas  ir Alisa pasiliko ten gyventi meno dėka, jų dvasia juntama medituojant vynuogių pavėsinėje, galingo klevo paunksmėje. http://www.museumvanbuuren.be/en/histoire.php

Amsterdamas mena kito žymaus 20 a. kolekcininko  armėnų kilmės  Nikolajaus Chardžijevo dramą. JIs surinko bene didžiausią rusų avangardo kolekciją .Gaudavo iš jaunų, revoliucijos sūkurių vėtomų ir mėtomų   menininkų  darbus  dovanų, su autografais už... supratingumą. Nuoširdiai mylėjo meną ir  lengvai "skaitė"  rusų avangardo genijų "laiškus" amžinybei,  sprogusio laiko liudijimus, juos entuziastingai tyrinėjo, rašė  apie juos menotyrinius straipsnius.
N. Chardžijevas ir K.Malevičius

 Šį lapkritį Stedelike (Miesto muziejuje) atidaryta  didelė  rusų avangardo paroda iš Chardžijevo kolekcijos.  Pristatyta olandų, ilgamečių jos tyrinėtojų, įspūdinga ataskaita visuomenei. Buvo pateikta viskas, kas  liko išgrobsčius kolekciją, kai mecenatas  per dideles kliūtis, konspiraciniais pagrindais pervežinėjo archyvus ir meno kūrinius iš SSSR į Vakarus. Tai darė, kad  išsaugotų  apskritai revoliucinį avangardinį rusų meną nuo tarybinių liaudies meno prievaizdų. Tarpininkai ( D. Jakobsonas ir kiti) kėlė sąlygą - apsimokėti Malevičiaus darbais,  apmulkino sąžiningą Cardžijevą, iš panosės išbogino lagaminus su dešimtimis eskizų ir grafikos lakštų į Izraelį, užlaikė krovinį muitinėje. KOlekcionierius, negavęs  didžiausios siuntos, susirgo gelta, desperatiškai ligoninėje šaukė: "Kur mano popieriai???? ". Kuo ne  piratų nuotykiai apiplėšiant aukso pirklius? Auksui  pervežti per Robin Hudo girią pakako kapšelio, kolekcijai reikia konteinerių ir sustiprintos apsaugos.

Chardžijevo kultūrinis žygdarbis pranoko klasikines mecenato misijas. JO kolekcijos likučiai liudijo tai, ką visai įmanomais būdais stengėsi ištrinti Sovietų totalitarinis režimas - avangardo tarpsnį šalies, kultūros istorijoje. Sovietų propaganda persekiojo, kišo į kalėjimus  tuos, kas  bandė tyrinėti rusų avangardą, skleidusį absoliučios laisvės dvasią, teigusį  laisvos   kiekvieno žmogaus kūrybos būtinybę. 

Amsterdamo  kitame muziejuje - Ermitaže, šį rudenį lygiagrečiai yra pristatoma kito žymaus rusų mecenato Ivano Morozovo kolekcijos dalis, susijusi su prancūzų  simbolistų NABIS judėjimu.  JO kolekcijos, kuri nūnai įkainota virš 5 mrd dol. suma ,likimo vingiai pranoksta A.Diuma muškietininkų nuotykius. 20 amžiaus pradžioje I.Morozovas  supirko apie 600 prancūzų šedevrų iš Paryžiaus pirklių, kone pusdykiai - Sezaną, Pikasą, Matisą, Sislėjų. Be galo įdomu atsekti, kaip keitėsi , kristalizavosi  jo atrankos prioritetai. Pradėjo nuo rusų realistų  (K. Korovinas), o baigė  Gogenu, kurio nesuprato net artimiausi bendražygiai amžininkai, išskyrus Van Gogą.  Silpni, pseudoreligingi  Nabis grupės  darbai rodo, kaip prie turtingo meno mecenato šliejosi ir silpni dailininkai, skubėję  po  įmantriom idėjinėm  iškabom įsisavinti jo lėšas, atspėti jo norus,įtikti jo skoniui. 

Kiekvienas mecenatas privalomai užkimba ant  falsifikatų ir asmenų,  talentingai imituojančių menininkų įvaizdžius. Vilniaus Minkwalk parodoje nuostabą kėlė B. Symulevičiaus  kolekcijos eksponatas - Gintaro Didžiapetrio projektas "Namai". Viso labo prastos fotografijos iš įvairių rakursų namo, kurio aukštingumą buvo  prie sovietų liepta sumažinti, bet gyventojai to nežinojo. Apgavystės materialumas matyt kažkuo pasirodė artimas , sujaudino kolekcininką. Meno tame buvo  - viso labo  R.Milušausko talentingas,  užburiančiai vaizdingas lydimas popierinis tekstas. Nagi moka jis pinigus darytis iš lengvatikių, neatimsi. IR Nabis grupės antrasis  gudrių  amatininkų ešelonas mokėjo I. Morozovą laikinai užburti, aptarnavo greitomis jo žmogiškus norus.
Art: Matisse.I. Morozov

 MOrozovo kolekciją bolševikai 1918-ais  nacionalizavo.  Nacionalizacija- tai toks  valstybiškai įteisintas būdas  besąlygiškai,  be plėšikų kraujo skerdynių, vien parašais dokumentuose atimti  svetimą turtą. Panašiai kaip LB perėmė Ūkio ir Snoro bankus. Jų negaila, o I. MOrozovo kolekcijos  dalinio išparceliavimo  ir gelbėjimo istorijos - iki ašarų. Jau ilgam prarastas , nuplaukė į uždarus privatininkų seifus žmonijos turtas - parduotoji dalis I. Morozovo surinkto paveldo. Rusijoje nacionalizuoti prancūzų impresionistai  buvo užvardinti Vakarų modernaus meno muziejumi. JŲ valdiškas direktorius  iškart ėmėsi prekybos,  pusdykiai pardavinėjo Van Gogą ir  PIkasą anglams. Laimė, buvo  atleistas, pardavimai pristabdyti. 

Po1948 m  inkvizitoriško dekreto, kai modernus menas ( ir impresionizmas) buvo paskelbti  kaip kenkėjiški, už įstatymo ribų, muziejininkams buvo liepta sunaikinti MOrozovo kolekciją. Net plaukai iš siaubo šiaušiasi, jog Gogeno "Paslaptingą šaltinį" galėjo po karo  sovietai sunaikinti kaip imperializmo šiukšlę. Išsigandę stalinistinių represijų muziejininkai sumanė pasmerktus darbus paskirstyti po provincijos muziejus ir taip išgelbėti. Vaizduotė  neišneša, kas, koks tarybinis monstras galėjo priimti  sprendimą - sunaikinti tūkstančių vertės darbus, kurių autoriai jau tapo  Vakarų meno  kelrodėmis žvaigždėmis.. Galbūt kaltos - karo žaizdos,  masinė  keršto paranoja, kai naikinama viskas, kas priklausė priešo - "supuvusių Vakarų" stovyklai. Nors.. galbūt  kokia  iš FB tarpuvartės ištraukta  a la Monika  Šalčūtė, paskirta meno kuratore, nusprendė  pasireikšti ir ūkiškai apvalyti MOrozovo kolekciją  nuo jai nesuprantamų  išsidirbinėjimų. KOkių tik cirkų nebūna, kai valdo tamsiausios liaudies žvaigždės:)))

Neteko laimės pažinti gyvai iš arti nuovokių, įžvalgių kolekcininkų, perėjusių į mecenatų lygą. Daugėja liūdnokų istorijų, kurios sklinda iš dailės lūpų į lūpas. Apie tai, kaip talentas įkalinamas su šeima  gėjų pilyje kur nors Prancūzijoje ar Bavarijoje, pasirašo kelių metų  trukmės terminuotą sutartį. Pasirašo už  išlaikymą šeimai sukurti kolekciją. Ir išmetamas, pamirštamas  po sutarties pasirašymo kaip panaudota, iščiulpta lėlė.Meno rinka žiaurėja. Štai prižadamas didelis honoraras, jaunas neatrastas  menininkas  įsikvepia , prikuria kaip pašėlęs dėl astronominės sumos šedevrų ir yra sutartą apmokėjimo dieną užmušamas . Nes kolekcijos vertė  ženkliai pakyla po autoriaus mirties.. Neištiražuota, neklonuota  kūryba - ekskliuzyvas. Arba kolekcininkas suveža ir girdo kryptingai tapytojus pleneruose, išprovokuoja atiduoti  gerus darbus veltui ar net padovanoti reikalimgiems žmonėms.  Tikri menininkai - patiklūs kaip vaikai, juos lengviausia apgauti.

Įtariu, ateity daugės  juodos  pakraipos kolekcininkų kaip Dž.Džarmušo filme  "Kontroliuojamos ribos".Jų gobšumo  įrankiai - korumpuotų kultūros ministerijų klerkai ir parsidavę muziejininkai, menotyrininkai. Gi turint menotyroje antpečius nesunku užlaužti jauną studentą pusdykiai atiduoti sotbinius kūrinius  prirodytam pirkliui ir gauti judo procentą. Ši tema itin aktuali Lietuvai. Mat naujoje epochoje būtent lietuvių kurti vaizduojamieji menai  bus aukščiausiai kotiruojami,turės ateities vertę kaip anksčiau prancūzai, italai. Ir Valdovų rūmų vadams reikėtų ne milijonus leisti antikvarinių  kušečių medžioklėms , o supirkinėti , saugoti vienoje vietoje R. Sližio, K. Šimonio, K.Zimblytės, S.Kuzmos darbus.Dėl jų čia atvyks ateities meno turistų kartos, ne dėl   praeities amatininkų bereikšmių daiktų sandėlių.

I.Morozovas, N.Chardžijevas, R.Mikutavičius - ryškūs, filantropiniai  mecenatai, kuriems labiau rūpėjo ne pinigai, o menas, - pasilieka kaip praeities humanizmo žvaigždės. Ateities privatų mecenatą ( ne kolekcinnką!) matau kaip solidų, apsisprendusį žmogų su  užtarnautu autoritetu, su savo galerija ir patalpomis eksponavimui, kad nereikėtų kaulyti iš valstybės  brangių gugenhaimų.. Galbūt Biurenas yra iš tų naujųjų, pozityvių.Jis neverčia menininkų prievartauti talentų, t.y. daryti tai, kas mieliau jam. Jis  pats turi uoslę menui, išliekamybei, pasižymi ateities kartų skonio nuojautomis.Jis gina kolekciją autorinių  teisių išmanymu, garantuoja jos apsaugą nuo godžių ir verslių palikuonių pretenzijų, jo nejaudina dirbtinė, vienadienė aukcionų konjunktūra, jis nepasiduota masinio skonio įtkoms. Kaip uola. Ak, pasvajokim apie meno mesijų gimimą....
 .........................................................

Art: Ž.Kempinas
Kolekcininkas R.Valiūnas
Mindwalk parodoje teisininkas Rolandas Valiūnas parodė iš savo kolekcijos  Žilvino Kempino kinetinę instaliaciją "Lėta eiga" .Pirmąsyk turėjau progą susipažinti su lietuvių šiuolaikinio meno žvaigždės
darbu iš arti, gyvai, ne iš albumų. Kiek jame užkoduota universalių, daugiabriaunių prasmių! Ant  3 metrų ilgio plieno lakšto  išbarstytos magnetinės laikrodžio rodyklės.Kiekviena sukasi savo ritmu, rodo vienintėlį laiką, kurį subendrina viena erdvė.Tarsi pratęsiama S. Dali mintis apie išnykusį laiką, išskydusį laikrodį, pasibaigusį Majų kalendorių. Kaip daugybė paskirų žmonių-vektorių susijungia į  bendra Laiko tėkmę  ? Ar tai mūsų laikmečio pabirų  technogreičių atspindys, kur kiekvienas sukame atskirai vis greičiau savo rodiklytes  plieno rėmuose - įsigręžę į kompus, ipadus, dviračius, lėktuvus, automobilius, erdvėlaivius ir kitokius plieno lakštus ir lankstinius. 
   
Tiksli ir išraiškinga dabarties pakrikusio ir susvetimėjusio plieninio laiko metafora. Jos prototipus realybėje mačiau Čikagoje -  rytais prieš 9-ias - minia lekiančių į ofisus samdinių nervingai žvilgčioja į plieninius laikrodžių ar mobilių  korpusus. Minios Amsterdamo  individualistų dviratininkų įnirtingai suka plieninių žirgų ratus pirmyn,neturi jokio tarpusavio ryšio, bet iš jų besisukančių ratų susidaro Amstredamo garsinis ir vaizdinis  piešinys.Puikus,modernus kūrinys, keičia mąstymo kampą ir atveria akis į tikrovę. Ačiū mecenatui R. Valiūnui už Kalėdinę dovaną  surefleksuoti " Lėtą eigą."


Kitą Ž.Kempino darbą  "Lemniscate", 2008,  pristatė Lewben Art Foundation. Gaudžia 2 lygiagretūs ventiliatoriai, jų oro srovės  išrango magnetinę juostelę į lemniskatę, matematinės kreivės figūrą, virpančią aštuoniukę ant balto sienos paviršiaus. Panašaus principo orinių instaliacijų - su išpūstu kamuoliu daug Damjeno Hersto kūryboje. Tačiau Ž.Kempino  lakoniškas minimalizmas sukėlė žymiai  stipresnių sensorinių potyrių. Tarsi adata kas bestų į smegenų centrus  kur užkoduotos pamatinės mifologemos ir kolektyviniai archetipai,  žmonijos dėsningumų pradmenys. Plazdanti aštuoniukė - ir begalybės, amžinybės įvaizdis. Į ją veda tai, kas atsiranda iš skirtingų  objektų-subjektų  samplaikos, sąšaukos.... Ritmingas prietaisų gaudesys atgamina lėktuvų motorų ūžesį. Pojūčiais tarsi pakyli, patiri sensorinę euforiją, jauti karmos vėjų dvelksmą, kyla kaip vaikystėje daugybė gyvybiškai svarbių klausimų : o jei nebūtų galerijos sienos, juk magnetinė juostelė dingtų iš vėjapučių lauko... ir jie pūstų tuščiai.. Tam kad gimtų, išliktų bendra figūra  juk reikalinga siena? ir t.t. ir t.t. Taip reta, kai menas dovanoja  idėjų labirintą, kuriuo vaikščiosiu  mintyse kada panorėjusi.... 

 Beveik stebuklas, galima medituoti į šią instaliaciją vienumoje, sėdint ant Vartų palangės, stebint  vėtros judesius Moniuškos skverelio medžių viršūnėse. Na kur dar  pasaulio galerijose gausi  prabangą mylėtis su  geru kūriniu be  liudininkų - be minių  reklaminių žioplių ir akylų apsaugininkų kontrolės?!

Drįstu  asociatyviaiu prilyginti šiuolaikinio mecenato ir menininko duetą Ž. Kempino ventiliatoriams. Jie turi  būti ir šalia, ir atskirai, bet pūsti meno vėją viena kryptimi. Kitais atvejais niekaip jų sanglaudoje neatsiras amžinybės lemniskatė.   

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą