2015 m. sausio 16 d., penktadienis

Kaimo studija' 19: sapnų košmarai prieš kameros siaubą

Kas: tema "Baisiausias košmaras"
Priemonės: popierius, akvarelė, žirklės 
Kada: 2015/01/15
Art Eda: žiaurioji mokytoja 

 Mintys apie menamus ir realius košmarus pastarosiomis savaitėmis  neleidžia užmigti. Ar reikia kurti  siaubo serialus po Paryžiaus žudynių? Ar gali būti kas baisiau už  vendetos ugnines salves, nutraukiančias  eilinį gamybinį susirinkimą civilizuotos Europos sostinėje? Ar gali kas būti baisiau už nurėžiamas  pagrobtų įkaitų galvas prieš TV kameras? KOšmariškiau už apdujintą, nesubrendusią  dainuojančią mergaitę Cyrus, kurią prodiuseriai dėl pelno mygia apnuoginti prieš šimtus milijonų vaikiškas skylutes?


 Kaimo realybės  miniatiūrinis košmaras  pasitiko ties  posūkiu, kur paprastai laukia mojuodamos mažiausios tapytojos. Vienos jų guminis botas įšalo ledo  eketėje. Su viena  plona kojine ant sniego ji bandė jį pagaliu iškrapštyti. Lauke - 4, o jos su guminiais vasariniais, štai taip..... Pažanga:  vis geriau guminis įšalęs batukas, nei karvės blynas, kuriame šildėsi basas kojas J. Baltušio klumpakojai  piemenėliai.

Dideliems  piešimo lapams  neužteko bibliotekos kambario. Išstumdėm atsargiai išklerusius stalus, kad galutinai nesugriūtų. Biblioteka neturi pinigų sudėvėtiems baldams pakeisti.Galėtų  Prezidentė  apdovanoti ne už citatas ( patarėjos, senolės V. Jasukaitytės kosminės fantazijos vis labiau atitrūksta nuo realaus gyvenimo pulso) ,o bent pagyrimo raštus duoti už kaimo bibliotekoms  padovanotą stalą ar kėdę. Mat tuoj nebus kur lankytojams atsisėsti.


Art Andrejka: zombis
Tema- eksperimentinė. Mat pati košmarų nesapnuoju.Vaikystės sapnų didžiausias siaubas -  vis pamirštu išmoktus  atsakymus prie mokyklos lentos arba atsiduriu nuoga minioje
.
 - Ar sapnuojate baubus siaubus? Ar teko matyti gąsdinančių sapnų?

Art Viktorija: Klastingas klounas
Kaip polaidžio užtvanka pratrūko istorijomis,  apsiputoję, springdami ir perrėkdami vienas kitą . Atrodo, tik ir laukė pasidalinti  siaubo trileriais, matytais per miegus. Tik dvi mergaitės, kurios dar nelanko mokyklos, košmarų nesapnuoja.

Aurelija atvirai prisipažino:  "nesapnavau  niekada nieko baisaus, tik filmą mačiau su vaiduokliais ." JOms pasiūlau atvaizduoti kraupiausią matytą  filmo herojų . Valerija  pamėgino pasukti temą  link švelnaus mergaitiško pozityvo: "Tave dažnai  sapnuoju, kad ateini pas mus į namus ir būni mūsų geroji mama, glostai galvą prieš miegą " . Sutarėme, kad geriems, baltapūkiams sapnams irgi ateityje skirsime laiko. Tie regėtojai, kurie jau lankė mokyklą, žinoma, sapnavo daug košmarų. 
           
Pasikartojančių baisuoklių  įvaizdžių reitingai pagal populiarumą.

1. PIKTAS KLOUNAS, kuris klastingai apgauna, pasiveja, supjausto ar sumaitoja.  
2. ŽIAURI  RĖKSNĖ MOKYTOJA, kuri NUPJAUNA GALVĄ ( SOSOSOSOS,  štai vaikų nuosprendis LT  švietimo sistemai. Ar ji  verta švietimo vardo, jei virsta košmarų trileriais mažųjų pasąmonėje, veda į savižudybes ???????????? )
3. ZOMBIS su peiliu.
4. ŽUDIKĖ su peiliu ( gal stomatologė, nes su melsvu chalatu?  tuteišų kalba - "ubivica"
5. Piktas bjaurus  NYKŠTUKAS.

Art Dominyka: UBIVICA ( žudikė)
Įsijautę laisvai, nuoširdžiai  tapė,  vis  pašokdami ir išrėkdami kurį nors iš daugelio  košmariškų sapnų.  Jautriajai Dominykai, kuri dar nelankė mokyklos ( dar nepatyrė švietimo psichoprievartos siaubų) ir dar nematė siaubo filmų , pamokos hororo atmosfera nepatiko. JI ketino  piešti žiemą, bet susiraukusi greitomis sukūrė įtaigiai menišką  Žudikę su peiliu  ir raudonomis kruvinomis kojomis. Tam tikra prasme, mergaitė atsidūrė pamokos  smurto zonoje , jai buvo nejauku.Atpažinau jos susigūžime savo vaikystės giliai slepiamus jaudulius, patekus į siautulingas smurtines bendraamžių grupes.O smurtas šįsyk piešiniuose liejosi laisvai. 

Kita Meno terapijos užduotis -iškirpti nupieštus baisūnus ir visiems  pristatyti, papasakoti jų  istoriją,  jų košmaro sapną.

Edos košmaras nr1 : Pikta paralelinės klasės mokytoja kažką nurodinėja mūsų Agatai. Ši atsikalbinėja, nepaklusniai įsispeičia rankas į šonus, net drįsta  įžūliai ginčytis. Mokytoja įsiunta ir gainiojasi Agatą po mokyklą, paveja ir nupjauna jai galvą. Daug kraujo  ištrykšta, užlieja visus koridorius.Nupiešiau ta mokytoją. 
( interpretacija: Eda jaučia, kad mokykla keičia artimą kiemo draugę, bijo kad nurėš draugės  tapatybę, laisvumą, savastį. O gal išties ten mokytojauja mokytoja, žudanti vaikų sielas? )     
Art Aurelija: vaikų žudikas 

KOšmaras nr 2: Miegojau tada prie mamos, jos akys buvo išdurtos,  žiojėjo kiaurymės, iš jų liejosi kraujas, ji nieko nematė. BUvo labai baisu.

Dianos košmaras:nr 3 Po Helovyno sapnavau, kad moliūgai mūsų namuose kalba tarpusavyje. Priėjau pakėliau vieno kepurę, o ten - nupjauta  žmogaus galva. (Išties , visada žinojau kad aktyvus flirtas  su mirusiais juos ir atsikviečia)
Vikos košmaras nr 4: Sapnavau klouną su  3 ragais . Iš jo burnos varvėjo kraujas. ( oho, archetipinių  mirties  pavojų  miksas :  praeities velnias susiplakė su  dabarties klounu viename įvaizdyje)
Agatos košmaras nr 5: Irgi sapnavau klouną, kuris mane vijosi ir nupjovė galvą.

Jareko košmaras nr 6: Sapnavau , kad išeinu  iš namų į lauką, ir mane užpuola, dursto , supjausto į gabalus  zombis, labai baisus .Jo širdyje stūgavo kažkokio siaubūno galva  ( demono gal? )

Berniukas  drąsiai vaidino improvizaciją  su zombio kauke, atsakinėjo į mūsų interviu klausimus.
 - Kur tu gyveni, zombi?
- Miške.
-Ką tu valgai?
Art Jarek (Gran Prix) : Zombis
- Žmones, man patinka  gąsdinti ir užmušti žmones.  
- O kokius žmones labiausiai mėgsti?


Diana neištvėrusi pasufleravo draugui: Jis mėgsta  galabyti turtuolius, juos reikia  pirmus papjauti.

 Prizą už geriausią piešinį  be balsavimo skyriau pati.  Paaiškinau, jog Jarekas  pasireiškė kūrybingiausiai, suvaldė didelio formato lapą, įdomiai derino spalvas ir  net sukūrė įdomų, originalų  vaidmenį. Jis įgudo kurti  teatrą, labiausiai nusipelnė prizo  

Po sapnų   VIEŠO atpasakojimo reikėjo  pagal meno terapijos teoriją  košmarų personažus sukarpyti , suplėšyti į bendrą šiukšlių dėžę, kad  išnyktų iš sapnų visiems laikams. Ši dalis labiausiai patiko : iš visos mažytės karštos širdies aistringai plėšė į smulkiausius gabalėlius, draskė ir karpė baubus-demonus. Agata sudvejojo, jai pagailo sunaikinti dailų , nors ir žiaurios veido išraiškos klouną su kirviu. Tačiau kolektyvinė meno terapija nepripažįsta išimčių. Įspėjau, jog  nesunaikintas kruvinasis klounas  vėl
gali sugrįžti į sapną . Juk tam ir piešėm košmarus, kad jų atsikratytumėm amžiams . Tačiau ji vis vien išsinešė klouną su japonų kaukės veidu namo.
Art Valerija: Bjaurusis Nykštukas "Nesiartinkite, nes užmušiu" 

-----------------------      
Popamokinei ekskursijai pasirinkome Turgelių  lenkų mokyklą. Joje mokėsi net  4 studijos  vaikai, dar nebuvome jos matę. Reikėjo atstatyti tautišką lygsvarą:  mat  lietuviška Aistijos mokykla jau buvo aplankyta prieš Kalėdas. Pakeliui pasipasakojome , kokias dovanas gavo po egle, kur šventė Naujus Metus?Vyresni gavo telefonus be sim kortelių, o mažesni - žaislines telefonų imitacijas. Laimingiausias buvo Jarekas, viešėjo pas tetą Vilniuje, matė saliutus ir papuoštas miesto eglutes. Iš  neslepiamo pavydo  jam kelios mergaitės užsikūkčiojo
    
       
Art Agata : Klounas kraugerys Gide po mokyklos žaidimų ir sporto aikšteles pasišovė būti Eda. Nepasisekė, teritorija skendėjo tamsoje , bolavo viena Marijos statulėlė vidury fasadinio kiemo. Pasijutome it pirmi krikščionys klaidžiojantys  tamsiose  Romos imperijos katakombose  ir besislepiantys nuo persekiotojų. KOšmarų atsikratėme, nebuvo baisu susikibus vorele  slinkti palei tvorą ir klausyti gidės paaiškinimų, kur ten  parengiamos grupės, o kur  žaidimų aikštelė, o stadionas dar toliau. Pramokę  menų nesunkiai įsivaizdavome, kaip objektai turėtų atrodyti, nors prieš akis tamsoje  tematėme  metalinę tvorą.

Apmaudu, jog mokyklos nėra svetingos savo mažiems šeimininkams, jei net  prieš 18 val  vakaro nuo jų atsitveria.
Iš stadiono pusės atbėgo klykdamos dvynės: 'Bėkim, ten kameros, ten kameros!". Jų panika persidavė grupei. Vaikai  puolė išsigandę prie mašinos. KOks gi čia negirdėtas nematytas  košmaras, kokie tokie vaiduokliai?  Paaiškinau, jog geros valios žmonėms nėra ko bijoti PASLAPTINGOS AKIES, nieko nedarom blogo, galime oriai ir drąsiai eiti pro bet kokius sekimo įrenginius .

Pasirodo,  labiau už klounus, pikčiurnas mokytojas  ir moteris su kirviais, vaikai bijo vaizdo kamerų. Gal nujaučia , kad ateityje jos įkyriai skros, pančios  ir skųs  laisvės ištroškusius , kaip persekiojo Orvelo 84-ųjų  nesužiurkėjusius įsimylėjėlius?        

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą