2012 m. spalio 24 d., trečiadienis

Ryškesnės gaidos

Kas:"Gaidos" festivalio koncertas, Lietuvos nacionalinis orkestras (10/10).
Kur: Vilniaus filharmonija
Kada: 2012/10/20
 Dirigentas;:Roland Freisitzer , Austrija (10/10)


Šiųmetinė "Gaida" dar labiau nutolo nuo pradinio sumanymo -  pristatinėti  kasmet šiuolaikinę inovatyvią, avangardo muziką. Išryškintą programoje spektralininką G.F. Haasą seniai žino tie, kas domisi muzika.. Nieko nauja. Siauram mėgėjų ratui (esu tikra, jog jis siauras, apjungia  kompozitorių profesionalų mažesniąją  dalį )  gal tiktų rengti išplėstinį G.G.H. paminėjimą kokioje nors uždaroje, rinktinėje erdvėje. Per dosnūs reveransai minimalistui Stevui Reichui  daro festivalį izoliaciniu, klaustrofobiniu,  savotišku minimalistų sektos suvažiavimu. Užmirštama, kad  į viešas erdves susirenka ne vien minimalizmo fanai. Dalyvauti uždaro rato muzikų  kultinių kompozitorių minėjimuose  ar žydų džiazo legendų sesijose - nelygu būti tapetais kompartijos suvažiavimuose  brežneviniais sąstingio laikais.  Išrankūs išmanieji klausytojai , "Gaidos " fanai, modernios muzikos mylėtojai  pageidautų  interšviežienos, ne  retro  sentimentų   

Vis tik pirmi  Gaidos'2012 atradimai nenuvylė.

1.ONDREJ  ADAMEK. Dusty Rusty Hush (vert. Dulkėta surūdijusi tyla) .Čeko hypersugestyvus  kūrinys  sukurtas sename industriniame muziejuje. 33-metis,  jau žvaigždinis  kompzitorius,  taip pristato naujausią savo kūrinį " Ši vieta visada  visada buvo stiprus  įkvėpimo šaltinis, su galingomis istorinėmis įkrovomis  nuo pat tos akimirkos,  kai ši sena, triukšminga ir veikla alsavusi  gamykla buvo uždaryta. Sulig jos uždarymu  šiame Vokietijos regione atsirado daug bedarbystės, alkoholizmo ir depresijos problemų. Didžiuliai įrengimai  apleistame  pastate tapo monstriškomis skulptūromis, pasikeitė jų vaidmenys ir funkcijos. Nebylios skulptūromis padarė  seną gamyklą  laikmečio muziejumi".O. Adameko  kūriniai - gyvos įgarsintos istorijos. Klausytojo vaizduotė  natūraliai,  per jausminį atgarsį ir atpažįstamas  garsines paraleles O.A foniškas istorijas  paverčia  vaizdiniais.Kaip ir priklauso šiuolaikiniam menininkui - jo muzikinės formos interaktyvios, skatina būti bendrautoriais, prisiminti, mąstyti, keisti nuostatas, išlaisvinti  fantaziją. 
.
Amžinas oponentas, kurį pakviečiau į koncertą, sujaudintas O. Adameko kūrinio, pratrūko nuostabose :
- Ar  supratai,a r išgirdai ???? Jis papasakojo  jaudinamą istoriją apie  dramatišką veiksmą.Kulminacijoje kažkas prarado kažką begaliniai svarbaus ir patiria dėl to skausmą, sielvartauja.


Kur jau nesuprasi.... O.Adameko dulkėta surūdijusi tyla  prieš nepilną dešimtmetį spengė neišverktomis ašaromis. Irgi turėjau brangią, suasmenintą iki sapnų, gamyklą .Vilniaus Savanorių žiede buvo toks "Švyturys". Jį  projektavo pirmoji VU chemikų -technologų laida, jaunieji mokslininkai, inžinieriai  ir išradėjai.  "ŠVYTURYS" - buvo pirmasis  priešvėžinių  preparatų cechas Tarybų Sąjungoje (komunistų imperijoje). Tėvas  irgi jį kūrė, pradirbo vadovu  virš 30 metų, lydėjo virsmus į lakų-dažų gamyklą. Prisimenu gyvoje atmintyje  "Švyturio" žmones,  valgyklą , net siuvyklėlę, kurioje siuvo darbuotojams baltus chalatus, cechų erdves ir ir ritmingą konvejerio ūžesį.(jį O. Adamekas atkartojo kone paraidžiui) .

Nepriklausomybėje "Švyturys" , kaip ir dauguma dotacinių gamyklų, bankrutavo: paėmė milijoninę paskolą ir neišgalėjo grąžinti, pastatus  perpirko fizikai verslininkai. Jau kitas, alaus Švyturys tapo gairėmis ne jauniems mokslininkams, o tautos jauniesiems alkoholikams, būsimiems buduliams.  

Wang Lei.Knitting toilet paper
Į jau  "privatizuotą" Švyturį patekau viešnios teisėmis. Įmitęs  ponas, bendrovės lyderės akcininkas, šventė ten  gimtadienį. Cecho vietoje  naujieji savininkai įsirengė prabangią pobūvių salę su miegamaisiais.
Tą vakarą BEPRASMYBĖS klausimai atėmė amą. Užplūdo gailestis tėvo kartos pažangiems inžinieriams, "Švyturio" darbininkams, kurie  gamyklai atidavė visą gyvenimą, jų šeimoms, kurių emocijos ir jausmai,išgyvenimai ir svajonės buvo susietos su gamyklos išlikimu.  KAM visa TAI  BUVO?  KOKIA tų žmonių, čia  praleidusių didžiąją laiko dalį, gyvenimų prasmė? Ką jie paliko savo darbais Laike????? Juk Vilniaus istoriniame laike  jų pėdų  neliko nė užuominos...  Kam skirti buvo jų projektai,nerimai ir darbinės pergalės? Kam tėvas išgyveno nemigose pavaldinių ligas ir nuopuolius, kam  be atvangos naršė komandiruotėse po imperijos platybes - dėl  įrangos ir žaliavų?   Kad apsukresni ponai turėtų  komfortiškų sofkučių atrajoti ir pasipirtinti?O. Adameko muzika atgaivino emocijas, kurias skausmingai išgyvenau  verslininko jubiliejuje.Ir atgaivino, ir išrišo, atskleidė priimtiną "Švyturio" uždarymo  praradimų prasmę. Gamyklos istorija  kaip šviesulys, kaip teisingas, nevergiškas veiksmas, kaip siektinybė nenubaudžiavėti  pasiliks joje dirbusių, jų vaikų ir anūkų  atmintyje. Graži, neskausminga pabaiga, kai kapitonai išeina garbingai, kai jūreiviai ant jų nepyksta, nelaiko įtūžio dėl neišmokėtų algų ir patologinės priespaudos.
 Kur kas  nežmoniškesnis scenarijus įvyktų, jei  laukiniame kapitalizme gamykla mutuotų į kokius Vičiūnus.  Prakaituodavau iš pilietinės gėdos ir  teisinio bejėgiškumo, redakcijoje gavusi  "Vičiūnų" darbininkės dukters laišką, su šuniškų  darbo sąlygų aprašymu ir klausimais: KOdėl? už ką žmonės verčiami gyvuliais neteisybėje?   Tuomet lai ponai šoka ten, kur buvo gerai, kad tik nesiimtų  verslauti, plėtoti iš žmonių kraujo  naujosios  laukinės gamybos. 

Muzika - kaip sakrali priemonė harmonizuoti,atgailėti ir išverkti žmonių buveines, vietas, kurios sugėrė  tūkstančių kūrybines energijas, tegu ir prie konvejerių monotonijos . Diawaros plėtojami loftai -  nelygu urbanistinė koplyčia, kurioje  laisvas menas perlydo Visatai  kūrybinių energijų blokus ir  sanklodas. 

2.KAIJA SAARIAHO.  D'OM LE VRAI SENS , 2010 (10/10)

 Solistas:  klarnetistas KARI KRIIKU (10 iš 10) 

 Suomės K. Saarjaho  kūrinį įkvėpė  6-ši viduamžių gobelenai "Dama su vienaragiu". Meninė žaismė: 21 a. garsi dama kompozitorė kūrė kūrinį dviese - su   dūduojančiu Vienaragiu, nepaprastai  artistišku ir originaliu klarnetistu KARI KRIIKU. Šešių dalių kompozicija  specialiai parašyta jam, kaip 5 juslių  (klausa, regėjimas, uoslė, lytėjimas, skonis)  ir 6-tojo mistinio, paranormalaus  pojūčio  muzikinė projekcija.

 Karis grojo laisvai, mimanso stiliumi  judėdamas visoje Filharmonijos salės erdvėje,  pauzėse. sustingdamas išraiškingoje, pakylėtoje vienaragio pozoje. Kaip vienaragis prie damos, taip šiuolaikinis vyras, palaipsniui,  žadindamas jusles, įeina į moters jausmų pasaulį,  prasibrauna pro jos savigynos ir patirties kiautą, prabudina jos ŠEŠTĄ JAUSMĄ , nušviečia  naujomis aušromis jos miegančią sielą ir moteriškumą. .
  A mon Seul Desir -  KO geidžia mano siela?  - taip vadinasi paskutinė  kūrinio dalis. Joje klarnetistas, it pasakų fleitininkas paslaptingai  išsiveda orkestrantus lyg  vaikus iš užburto Brolių Grimų Hamelno miesto. Išrinktasis vyras  taip išvaduoja moters kūrybingumą, išveda, paleidžia  į platumas jos giluminius mitus, sielos paslėpsnius. Sulig jo išėjimu , netekusi galbūt kažkada  brangiausių dalykų, ji atranda šimteriopai daugiau -save pačią, juslingą ir gyvą. 

 Šalia sėdintis vyras išgirstą kūrinį ir neįprastą klarnetisto perfomansą interpretavo dar savaip. "Tai apie menininką šiuolaikiniame pasaulyje, jis blaškosi,  neranda savęs, visiems nepatogus, malasi tarp orkestrantų, bet  jis  vienintelis rodo idealų kryptį". Hmmm, galima ir taip išgirsti.

Nepaprastai gražus, grakščiai elegantiškas,  dialoginis kūrinys apie meilę, apie  amžiną,kaip pasaulis  Damos ir Vienaragio mitą-duetą.   
  

           
 

   


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą