2012 m. vasario 25 d., šeštadienis

Knygų taboras

Kas : Knygų mugė'2012


Į Knygų Mugę ištempė draugė. Pati  nebūčiau  ėjusi, padėjau ant Visaliaudinės  tekstų  išpardavyklos riebų kryželį prieš gerus 5 metus. Gėdingas  lietuviškos leidybos verslo fenomenas. Kaip kažkada  rusų caro rengiamos Kijeve chodynkos. Surengdavo vargšams fast-food valgytuves, tūkstančiai suplūsdavo  nemokamai  iš tolimiausių  kaimų pripusti gero ėdalo ir pasigrožėti caro šeimyna, stumdydavosi purve, trypdavo vienas kitą,  sugriuvus stalams ir medinėms tribūnoms. Kai  kurie  sustumti žūdavo, bet  visi kiti grįždavo laimingi po  "reginių ir duonos".  Minios įrodo ne tautos geismą skaityti, o leidėjų skrudžizmą nenuleidžiant kainų        


 Sutikti pažįstami tempė juodose "Tyto Albos" maišeliuose  "pigesnę duoną". Galėtų tai daryti be pavasarinių kaliošų, be bridimo per purvynus,  o kas savaitę apsilankę jaukiuose  knygynuose. Nesilanko, kainos astronominės, leidėjai - principingi, kietai  ir aukštai laiko suakmenėjusios kainodaros  kartelę. Dėl  prakeikto pelno knygos šventę verčia Knygų taboru..Gal ateities kartos jiems už tai ir padėkos?  Jaunas protas, negavęs  intelektui būtinos informacijos, kaip alkanas žvėris ieško grobio. Ir randa -  geras bibliotekas, laisvus tekstų išteklius,  e-knygynus ir e-bibliotekas, audioknygas, planšetinius I -padus. Radęs - pažangėja.Šiuolaikinė knyga - tai Autorius. Jo asmenybė, jo gyvenimo būdas ir mintys.  Įcentruota asmenybė, teikianti jėgų gyventi ir kurti kasdienį gyvenimą . Arba frontmenas su užnugariniais  literatūriniais negrais, ariančiais dėl šildymo sąskaitų ir vaikų batų. Tačiau ir negrai jau sukyla arba būriais perbėga į  TV ar kino scenarinių cechų lesyklas.  Tekstai jau rašomi ne užpakaliu ir įgudusia plunksna, o savimi, degančiu priešakiniu protu. Gerai rašyti moka visi, visa planeta rašo SMS'us, FB'ko postus, projektus ir programas, piarus ir straipsnius, meilės ir neapykantos mailus, blogus. Didžioji dalis  nežinomų rašančiųjų - ženkliai įdomesni, stilingesni, nei provincialių šalių leidyklų  trankiai išsukti ar komercinių portalų išreklamuoti autoriai.
 Aniems telieka vogčiomis braidyti po blogus ir semtis  svetimų  minčių, siužetų, kad išsilaikytų rinkos pozicijoje "rašytojas" .. Nors amžinybei parašyti įmanoma ne daugiau trijų vertingų romanų . Toks dabar naujas dieviškas algoritmas. Jis, esu tikra, niekada nedomins didžiųjų LT leidėjų. Juos domina vien  pelnas, bet kokia, lengviausia, kaina.. Na,  galima tą pačią  KNYGĄ vis perrašyti ir darašinėti , gerbėjams ir leidėjams. Siužetinės knygos - tai scenarijai. Kam kam pilti ištisus puslapius  pagražintų trivijų, kai galima CD įdėti  ar linką su filmuotais klipais. Gaila, kad Lt leidykloms  geri autoriai tampa įdomūs, kai numiršta, kai gali juos drožti pagal planą, ne pagal jų norus ir kūrybines galimybes.  

Andai mėginau praryti M. Ondatjė "Divisadero" . Su jo  "Anglu  ligoniu" raižiau Kairo turgų  tikrovėje kaip seną pažįstamą.  "Divisadero"  - jau pasirodė  tuščia pramoga, nors meistriškai sukalta. Siužetą galima suspausti į 4 psl scenarijaus, o kas lieka ekstrakte? Meilė autoriui už "Anglą" ir noras jį finansiškai paremti, nesvarbu ką dar berašytų. Gal prasmingiau būtų  jam tiesiai pervesti pinigų, kad pakeliautų, nusipirktų sau , ko širdis geidžia. Juk nusipelnė, nes padovanojo man, kaip ir daugeliui kitų, Kairo dvasios gražiausią gabalą ir tikėjimą  didele meile. "Divisadero" neperskaičiau, prantranzavau skersai per 20 minučių, deja... Neseniai dar išbadėjusi prarydavau  per naktį po kelias geras popierines  knygas .Dabar ryju po 3-4 gerus filmus iki paryčių,  ne kasdien, o kai praalkstu duonos kasdieninės.  Misimos "Aukso šventovę"  neprarijau per atostogas. Tai ji mane reikliai įsileido aną vasarą ir dar nepaleidžia iš gilių filosofinių  minčių  labirintų. Stebuklinės maginės meno galios.
.   

"Man niekas neatstos knygos, jokia elektronika" , - šią kartelinę mantrą, lyg susitarę, lyg apsauginį burtažodį,   kartojo dauguma stendų šeimininkų Taip irgi maniau. Prieš 6 metus .Vėliau lioviausi save apgaudinėti, nors turėjau net pravardę kieme : "bibliotekininkė". Sunkiai įsivaizduojamu  apsiskaitymu nesigiriu, jis smarkiai trukdo mėgautis Žemės realybe ir jos teikiamomis dovanomis. Su dukra  vežėm per kelis kartus  į Trakų  viešą biblioteką bagažinę, prikrautą  knygų maišų. Pasilikau klasikus, poeziją, mėgiamus, meno albumus, profesionalią ir dvasinę literatūrą .Gavom padėką ir vardinį mūsų  šeimos atspaudą-ekslibrį . Būtų mano valia, jas iškeisčiau į vieną ipadą  vaikui, kiemo lyderiui, kad kitiems leistų pasinaudoti  ir perskaityti kuo daugiau gerų tekstų . Paskutiniai  pasaulio  leidėjų tyrimai: "kol mokykloje vaikai bus mokomi iš popierinių informacijos laikiklių , tol knyga gyvuos". Esą užaugę jie irgi skaitys poligrafinius produktus , jų smegenys reikalaus popierinės medžių aukos ir šimtų papildomų žmonių rankų darbo leidybos konvejeryje. Į temą: akis naujienose šiandien užkliuvo už  E. Babensko  aferos su mokyklų kompiuterizavimu ir išplautomis, Adamkų poros palaimintomis,  lėšomis. Melstis turėtų Lt leidėjai  E.Babenskui  už  ateities popierinių pirkėjų rinkos išsaugojimą.       Pasisekė, sutikau tarp stendų  gyvą, reikalingą, tikrą  Autorę. Neringą Venckienę. Tokią ją ir įsivaizdavau -  stoišką,  moralią ir šiltą, priešingą  "garliavos valdovės" įvaizdžiui, nirtulingai diegiamam oficiozinių pajėgų. O kaip gi, rašytojas -  tautos dvasios karys, ne žodžių viralo srėbėjas. Susijaudinusi, užmiršau nusipirkti jos knygą, rasiu kur nors vėliau.
 
Ieškojau meno. Radau nuotaikingą Bruno Munari parodą. Vien dėl jos vertėjo ateiti. Genijus  italų dizaineris meno kalba atsakė  į kirbėjusį išvakarėse klausimą: kas yra  ateities pasaulyje popierinė knyga? Ogi meninio dizaino priemonė, kaip kėdė, šakutė ar bet koks kitas materialus, medžiaginis daiktas (žr). Menas mena minklę . Kodėl "liberty" (laisvė) šakutė-idėja  Munario knygelėje, primenančioje stalo įrankių dėžutę,  panaši  į koloną? Aha,  į graikų Akropolio  koloną. JI laiko visos Europos laisvę. Ponas Nausėda, troleibuso prispausta bobutė - tai Jūs  skandinavų  bankelio priepirtye, O Graikija -  liberty. Visada buvo ir liks, kol yra Europa. 

Meninins hepeningas buvo ir mažų miestelių leidyklėlės su krašto istorijos leidiniais. Prie jų kaip "liberty kolonos"   ilgesningai rymojo pasišventusios leidėjos. New-book-art'eris buvo ateities žvalgas Augustinas. Jo hyperaktyvus kūrybinis protas žaibiškai skanavo leidėjų-tetulių  apglėbtus knygų prekystalius ir nerado sau nieko įdomesnio.Žymių  tautos literatų ir  dar žymesnių švietėjų palikuonis,nerado naujų informacinių švietimo formų . Iš naujesnių - italų leidyklos art-žaidimai ,  Munario šakutės-padėklėliai:)))  Tetulės  vis dar riktavoja jo tėvų perkamąja galią  ir  jų popierinius sentimentus, ne jo poreikius. 
D.Gintalo "Boa" pagriebiau nevarčiusi. Iš sentimentų jo poetiniam talentui, kurį prisiminiau iš anksčiau. Radau atsivertus: " ir šiepias  žodžiai, virtę skolopendrom" , toliau - dar baisiau, o apie moteris -  tampaksinis  kraupus trileris. Nei meno, nei poezijos neaptikau, neužuodžiau. Tvoskė  tiršti, pūlingi žodžių  ekskrementai. Namuose grįžusi susiginčijau, kas pavaizduota ant viršelio. Man atrodė: "violetinis ekskrementas".Juk poetiniame leidinyje paprastai išlaikomas vieningas  teksto ir iliustracijų stilius.Šeimos narys karštai  oponavo: "Tai  - melancholiško laiko spiralė". Bet  kažkodėl  apsidergti Gintalo kraujuotų moterų-panterų tulžimi   vardan spiralės idėjos nesutiko.Nesuprantu tų vyrų.... Nenuoseklūs....            
   


Povo akis
Parodos maišelyje parsinešiau: 2  puikias Muz. akademijos knygas : "Lietuvių liaudies melodijos" , "Lietuvių liaudies dainų antologija" ,  žemaičių  etno dainų CD,  Time out Londono gidą ir 4 iliustruotus "Bestiary " leidyklos žinynus po 5 litus "Drugeliai", "Lauko gėlės", "Planetos ir žvaigždynai" , "Medžiai ir krūmai"  Tiesą sakant, galėčiau atsisiųsti  analoginę  info  iš ipado ar blackebrio  priedų, grožėtis geresnės kokybės nabokoviškų plasnuočių grožiu .Radau  saviškį  dažną daržo svečią Aglais io, Povo akį.

Tą pačią "knyginę" dieną sporto salytėje, kol  tiesinau stuburą, perskaičiau net 3 gyvas įdomiausias  knygas.  Pirma - grožinė, autorinė. Treneris-guru  Romanas Pšygockis atpasakojo vaizdžiai apie jo turtingos kauniečių šeimos trėmimus į Azerbaidžaną  ir  bajorišką giminės kilmę. Antra- edukacine, pažintinė.Nežinoma mamytė , manekenė, rodė mums visiems, kaip po gimdymo greičiausiai atstatoma podiumo laikysena.. Trečią rašiau balsiai  ant treniruoklio aš  pati - politinę prognostinę, apie būsimus 2012 rinkimus,  ją treneris išplatins, kaip visada, platesniu tiražu.Visos šiandieninės šviežios  knygos  - iš pirmų autentiškų lūpų, ne komerciniais pagrindais, be depresuojančių tarpininkų-rašytojų žodinių ažūrų. Tikėtina, komerciniai autoriai  mūsų gyvus  gražius emocinius tekstus, unikalią patirtį  perkoštų per savo nebūtinai patrauklią smegeninę ir dažniausiai ne itin švarias vertybes. Juk lietuvių autorių knygose  be prototipų - niekaip neįmanoma, vaizduotės žaismė tvinksi nebent J.Skablauskaitės ar vaikų rašytojų knygelėse.       

Treneris R. Pšygockis,  būsimas elektroninių knygelių skaitytojas ir jo mamytė-manekenė
 

Knygų mugių planelis ateičiai, pagal žvaigždes, mokytojams
2012 - dominantė - vaikų tematika, seni mohikanai, daug gamtos ir isteriškų moterų- rašytojų, etninės, istorinės ir tautinės, kraštotyrinės lektūros, mažų leidyklėlių su juokingai mažomis kainomis
2013 - suvažiuos talentai, ryškūs ir žymūs, bus pristatoma išties humanistinė, grožinė literatūra, vyks susitikimai su neeilinėmis asmenybėmis
2014 - kaip niekad mažai žmonių ir dalyvių, bet  - proto fiesta rafinuotiems intelektualams ir kokybiškos literatūros  gurmanams,  specializuoti, IT tematikos ir  medicininiai leidiniai
2015 - į šitą eisiu, ten bus daug meno, dailių leidinių,  vertingų klasikų knygų ir itin estetinis apipavidalinimas, akis pasidžiaugs.  Komentarų nėra:

Rašyti komentarą