2013 m. balandžio 2 d., antradienis

Sovietai pagal Chamdamovą

Kas: filmas "Vokalinės paralelės", 2005, Kazachstanas
Rež.: Rustamas Chamdamovas
 Vertinimai:10 iš 10, ateities kino kalba 
 Pastaba: galima visą filmą pažiūrėti jutiūbėje.Jei skaitmeninėse laikmenose išsitrintų istorikų traktatai apie sovietmetį , jei poperinius tacitus nuplautų potvyniai, jei būtų užbalinti  tarybų epochos  ženklai interjeruose ir architektūroje, jei būtų sunaikinti visi gyvi liudininkai, o pasiliktų vienintelis R.Chamdamovo filmas "Vokalinės paralelės", -  komunistinė praeitis išsisaugotų šiame meniniame-filosofiniame dokumente be iškraipymų. Jame genialiai paprastai atskleista sovietinio  imperializmo esmė, jo stilistika, prievartiniai ir muliažiniai, įvaizdiniai  tautų draugystės (kultūros dialogų) saitai.


Art.R.Khamdamov

Gaila, istorikų "tiesa" kuo toliau, tuo mažiau yra verta pasitikėjimo. Dingsta archyvuose svarbūs istoriniai dokumentai, kompromituojantys sopranų  iškeliamas politines ir religines figūras (pvz: archyviniai užrašai apie Racingerio šaulišką jaunystę hitlerjungende).Nuolat radikaliai , pasikeitus valdžiai, visose šalyse perrašomi mokykliniai istorijos vadovėliai.Spec. agentūriniai istorikai rengiami net UK univeruose, kad skalautų infokaruose jaunas mažų šalių smegenis pramanais  apie Sarmatijas ir baltų-slavų vieningas šaknis.Didesnės šalys finansuoja  archeologinius tyrimus juos dominančia tematika, dėl ko vietos istorijoje pakinta , išsikreipia  statistiniai akcentai, istorinė sostinė netikėtai  tampa  ne lenkų, o rusų, gudų ar žydų praeities lopšiu.

Istorija ir pinigai vis glaudžiau persipina. Prieš priimdama už gryną pinigą istoriko versijas ar monografijas iššniukštinėju, kas jam moka pinigus, kas užsakė tyrimą, kokiai partijai ir tautybei priklauso, kiek yra nepriklausomas.

Istorikų paimtos "ryžių saujos" motyvai akivaizdūs Vengrijos 1956 m sukilimo įvardinime.Rusams tai - kontrrevoliucija, vengrams - žūtbūtinė, herojiška  kova už laisvę, žydams - nacių organizacijų siautėjimai. Oho, kiek skirtingų istorinių tiesų !Žr. filmą http://www.szabadsagszerelemafilm.hu/

R.Khamdamov
Skirtingų geointeresų sankirtoje visada teisūs tie, kas gina savo Žemę, joje išlikusį protėvių paveldą ir kultūrą,kas augina joje obuolius,  kam joje labiau skauda dėl uždaromos mokyklos, nugriauto dvaro, pavogto paveikslo, iškreipto mito, sudirbto jauno talento. Istorinės ir genetinės šaknys - jau irgi tampa preke. Mestelėjus, tarkim, mokslo institutui kelias dešimtis milijonų, nesunkiai galima gauti užsakytus tyrimus, jog žydai yra genetiškai kilę iš palestiniečių, o lietuviai iš lenkų:))) Istorikai - irgi  apdoroti vartotojai , irgi nori brangių "britvų", pilaičių Balsiuose ir elitinių studijų vaikams. 
R.Chamdamovo  filmas nuramino jaudulį dėl Valentino Predlogovo piktos recenzijos apie lietuvių pianisto Luko Geniušo "klavyrabendą" Maskvoje. Žiauriai sudirbo  kylančią charizmatišką  žvaigždę, ją pasisavino, surusino  "naš-perenaš", įskaudino, nepamėginęs atidžiau įsiklausyti.. Pažiūrėjusi "Vokalines paraleles" , nusiraminau, atpažinau R.Litvinovos vaidmenyje V. Predlogovo tipažus  -  teisuoliškus, klasikinius sovietų mohikanus, skaudžiai badančius šiaip sau, dėl intelektualaus muzikinio ponto talentingąjį Luką, kurį pamilo ne tik Europos salės, bet ir  muzikinė  Maskva. Filme tai pailiustruota rusės , koncerto vedėjos,  mėtomais į atlikėjus obuoliais ir kritikos peiliais, durstomais į rankas švirkštais.
http://www.belcanto.ru/13032901.html

 Prosovietinės (ne postsovietinės!) liekanos - ir priešpensijiniai, paplaukę lietuvių emigrantai, turėję kadaise sąlyčių su menais, - tie žilagalviai, kurie siūlo  "šviečiamuosius projektus"  - važinėti po Lietuvos kaimus ir bibliotekose groti duduka bei skaityti akademinių poetų eiles. Prosovietinės liekanos - ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas, vežiojantis po provincijos mokyklas klasikinės muzikos žvaigždes. Negalima,arogantiška kultūrą grūsti prievarta , "iš viršaus", neįsigilinus į vietinių žmonių žūtbūtinius, pirmaeilius poreikius. Gal jiems labiau reikia tilto per užliejamą upę, ir tik po to - Bacho arijų, kurių jie dar nepajėgūs girdėti, nes jų muzikinis skonis dar nepradėtas lavinti. Prarasčiau  negrįžtamai kaime mylimus mokinius, jei rodyčiau jiems iškart, be išankstinio ilgamečio parengimo , P.Pikaso ar Kandinksį, jei arogantiškai iš savo erudicijos aukštybių mosikuočiau .prieš jų mielas nosytes aukštąja kultūra.
Art:R.Khamdamov

Prosovietinė liekana - ir N.Zvonkės bei S.Proninos infopiaras, įrodantis, jog jas tiražuoja pensijiniai infokarų kadrai, persmelkti kiaurai sentimentų Liubovės Orlovos ir aukštakuodės Furcevos sovietiniams tipažams. 

Filmas smarkiai pakreipė mano minčių eigą, per Velykų sniegdribą pakylėjo mąstymą . Pamačiusi iš arti ES komisarų buhalterinį, kosmopolitišką, profinansinį  bastioną -Briuselį - nusivyliau  galutinai Europos mitinėmis kultūrinėmis misijomis .Negali vienyti tautas bendro lovio ir bendro ginklo idėja.  Tai  neišvengiamai veda į  Dž.Orvelo gyvulių ūkį, į vienas kito kapitalistinį ėdimą, kaip Kormako Makarčio pranašiškame romane  "Kelias",  į silpnųjų metimą už borto kaip P. Brosenso "Penktojo metų laiko " filme.
Vienijanti istorija-  žaltvykslė, nes pati istorija vis labiau išplaukia iš objektyvių krantų.
 Nostalgiškai užsisvajojau apie alternatyvą : "ot Maskva, pamenu,  kultūrino mus,dalinosi švietimu ir pažanga ... gal ten veda mūsų šalies istoriniai keliai ir šviečia dosni paleckinė saulė?!". R.Chamdamovas it šaltas dušas atvėsino įraudusias smegenis,  priminė, kaip sadomazochistiškai, raudonarmietiškai, arogantiškai  raudonžvaigždė rytų saulė akina ir išprievartauja kaimynines kultūras.Kaip , prikišusi peilį prie gerklės ar mauzerį prie smilkinio,  verčia ulbauti ir deklamuoti tautų draugystę sukarintuose narveliuose,  nešti sąjungos vėliavą surakintomis rankomis. .Nors formaliai tai išrodo kaip Didžiojo Brolio nesavanaudiška pagalba.

Kadras iš filmo

Atsitiktinumas, kad radau nereklamuotas "Vokalines paraleles" .Kaip tikras menininkas R. Chamdamovas  neturi plačios reklamos, nes yra nepatogus, kliūna visiems. Nepriimtinas  kazachams,  filme jie  parodyti pusiau laukine čabanų tauta, jų operos žvaigždės panaudotos kaip metaforinės emblemos  Kliūva uzbekams, savo tautiečiams, nes jų nėra nei viename jo filme, tik - paveiksluose. Kliūva žydams, nes pasipriešino dėl meninių principų prodiuseriui  S. Zilbermanui, šis net areštavo, privatizavo R.Ch. filmą "Ana Karamazoff" , suorganizavo Rustamo skandalingą nušvilpimą Kanų festivalyje. Kliūva prancūzams, nes nenusileido jų  žvaigždės aktorės Žanos Moro ambicijoms, neiškirpo jos šlovę menkinančio epizodo. Labiausiai jis kliuvo sovietų cenzūrai. Jo filmas"Atsitiktiniai džiaugsmai" (Нечаянные радости ) buvo ištrintas , netyčia išliko kelios scenos. Išliko su festivaliniais apdovanojimais ir- eilė satelitinių pasiekėjų  filmų, pamėgdžiojusių unikalų R. Chamdamovo braižą.
 http://seance.ru/n/9/rustam-hamdamov/arkus-karamazoff


 Kas gali būti tragiškiau už menininko nukryžiavimą, kai jo filmas ištrinamas oficialiai be pėdsakų? Knygų nereikia deginti, jas vis mažiau kas skaitys, išskyrus jaunimą ir elitą, turintį daugiau laisvo laiko už kapitalistų baudžiauninkus. Jau trypiami chruščioviškai  paveikslai, trinami  filmai, fotojuostos, įkalinami, įbauginami, negauna finansavimo kino režisieriai. Mat jų meninė kalba prilygsta istoriniam dokumentui, kas ir kodėl vyko, kai valdė tie ar anie, kai bendrame kieme švietė maskvos-briuselio-obamos-pekino saulė  

Niekaip nesuėjo galai, kaip N. Michalkovas, prošovinistinis  bet kokios valdžios ruporas sukūrė subtiliausio stiliaus, poetinius kino šedevrus : "Meilės vergė", "Nebaigta pjesė mechaniniam pianinui". Kūrėjo tikrasis veidas, jo natūralus grožis tiesiogiai atsispindi jo filmų, paveikslų  estetikoje. N.Michalkovas - tai "Sibiro kirpėjas", o "Nebaigta pjesė" - tai Chamdamovo stilistinis aidas, antrinė kino produkcija. Na lyg  karingas erelis (Michalkovas) pračiulbo kaimynės, pridusintos uzbekų lakštingalos trelėmis.
-----
  Režisierius apie filmą:  "У этого фильма свой путь, он никогда не будет победоносным. Он будет разлагать общество, постепенно внедряясь как дым, который проходит сквозь щели, где нет плинтуса. Это фильм не на один день, потому что, в сущности, он отвечает на очень многие вопросы. Фильм - притча, литературное эссе на тему уходящей советской культуры".

  Komentarų nėra:

Rašyti komentarą